O úřadu

Exekutorský úřad Pardubice

Soudní exekutor:

Mgr. Tomáš Voborník

IČ:

65200241

DIČ:

CZ7306043415

Sídlo úřadu:

ul. 9. května 215, 533 72 Moravany

Registrace:

Soudní exekutor je zapsán do seznamu soudních exekutorů

vedeného Exekutorskou komorou České Republiky pod evidenčním číslem 195.

Zahájení činnosti:

Soudní exekutor Mgr. Tomáš Voborník zahájil činnost 01.09.2014.

Bankovní spojení:

 

Bankovní účet pro plnění v exekučním řízení

/§46 odst. 4 e.ř./:

215 517 517 / 0600  MONETA Money Bank

Bankovní účet pro dobrovolnou úhradu

/§46  odst. 6 e.ř./:

215 517 517 / 0600  MONETA Money Bank

 Bankovní účet pro složení dražební jistoty

/§336b odst. 2 písm f) o.s.ř./ :

215 517 648 / 0600  MONETA Money Bank

Bankovní účet pro zaplacení nejvyššího podání v dražbě:

215 517 648 / 0600  MONETA Money Bank

Bankovní účet pro zaplacení předražku v dražbě:

215 517 648 / 0600  MONETA Money Bank

Historie:

V období od 1.9.2001 do 31.8.2014 provozoval Exekutorský úřad Pardubice soudní exekutor JUDr. Arnošt Hofman, který k 31.8.2014 ukončil svou činnost v souvislosti s odchodem do důchodu.

 

S účinností od 1.9.2014 byl novým soudním exekutorem pro Exekutorský úřad Pardubice jmenován Mgr. Tomáš Voborník a to rozhodnutím ministryně spravedlnosti České republiky ze dne 10. 7. 2014 vydaným pod č.j.  MSP-400/2014-OJ-SO/4.

 

Veškeré kontakty na Exekutorský úřad Pardubice zůstávají v platnosti i po 1.9.2014 a nezměněny.

 

Dosavadní spisové značky exekučních věcí zůstávají zachovány, s účinností od 1.9.2014 se mění předčíslí značek (evidenční číslo soudního exekutora) ze stávajícího 029 na nové 195.

 

Veškerá plnění v rámci běžících exekučních věcí nechť jsou i nadále směřována na bankovní účty jež jsou označeny v doposud vydaných exekučních příkazech.

 

Veškeré exekuční příkazy a další rozhodnutí vydaná soudním exekutorem JUDr. Arnoštem Hofmanem zůstávají v platnosti a jsou účinné i po 31. 8. 2014, pokud nebude rozhodnuto jinak.

 

Účastníci exekučních řízení v nichž byl provedením exekuce pověřen soudní exekutor  Exekutorského úřadu Pardubice JUDr. Arnošt Hofman  budou o změně soudního exekutora vyrozuměni postupem dle §15 odst. 5 z.č. 120/2001 Sb. z.