Úřední deska

Soudní exekutor Mgr. Tomáš Voborník, Exekutorský úřad Pardubice oznamuje, že Úřední deska, na které jsou 
 
zveřejňovány informace o dražbách, uložených zásilkách a další informace, jejichž zveřejnění způsobem 
 
umožňujícím dálkový přistup nařizuje zákon se nachází níže jako "Elektronická úřední deska".
 
Ve "Staré úřední desce" se pak nachází uložené zasilky a další informace do roku 2015.

 

                                                Elektronická úřední deska

                                                   

                                                     Stará úřední deska