Úřední deska

Soudní exekutor Mgr. Tomáš Voborník, Exekutorský úřad Pardubice oznamuje, že Úřední deska, na které jsou 
 
zveřejňovány informace o dražbách, uložených zásilkách a další informace, jejichž zveřejnění způsobem 
 
umožňujícím dálkový přistup nařizuje zákon se nachází níže jako "Elektronická úřední deska".
 
 

 

                                                Elektronická úřední deska 

                                             Centrální úřední deska EKČR