Nové telefonní číslo Exekutorského úřadu:     498 100 980 
 

Žádáme všechny, co chtějí kontaktovat  Exekutorský úřad telefonicky, aby se obraceli na toto nové tel. číslo a to pouze 

v Úředních hodinách.

Pokud je telefon obsazený, využijte ke komunikaci s námi 

formulář na webu, e-mail nebo datovou schránku

Děkujeme

 

21.12.2017 

Z technických důvodů (nedostupnost ISDS - Informační systém datových schránek) bude dne 02.01.2018 Exekutorský úřad Pardubice zcela uzavřen.  

07.12.2017

V době od 22.12.2017 - 01.01.2018 bude Exekutorský úřad zcela uzavřen, žádáme všechny, kteří chtějí kontaktovat Exekutorský úřad, aby tak učinili nejpozději do 21.12.2017 nebo až poté 02.01.2018.
 
Děkujeme za pochopení a přejeme Vám poklidné prožití svátků. 
 

18.12.2017

Přijmeme zaměstnance na pozici zapisovatel/-ka. Nabízíme práci na hlavní pracovní poměr na dou určitou s možností získání smlouvy na dobu neurčitou. Požadujeme maturitu, práce na PC na uživatelské úrovni. Praxe zapisovatele/-ky soudu či exekutora, nebo jiná obdobná výhodou. Místo výkonu práce Moravany okr. Pardubice. Nástupní termín dohodou (1 čtvrtletí 2018). Nabídky se strukturovaným životopisem zasílejte výhradně e-mailem na personalista@exek.cz.
Mgr. Tomáš Voborník, soudní exekutor
13.09.2017
 
Dne 27.09.2017 a dne 29.09.2017 je Exekutorský úřad Pardubice uzavřen pro veřejnost včetně podatelny a call centra. 
Vaše dotazy a podání budou vyřešeny v nejblíže následujícím pracovním dnu, tj. v pondělí 02.10.2017. 
Děkujeme za pochopení 
19.06.2017
 

 Ve dnech 3.7. - 4.7.2017 a dne 7.7.2017 bude Exekutorský úřad Pardubice z technických důvodů pro veřejnost uzavřen.

Případné požadavky účastníků řízení a třetích osob budou vyřízeny 10.7.2017.

V období 3.7.2017-9.9.2017 žádáme účastníky řízení a třetí osoby, aby případné osobní návštěvy Exekutorského úřadu Pardubice z důvodů čerpání dovolených předjednali předem na tel. 498 100 980.

20.12.2016

V době od 23.12.2016 - 01.01.2017 bude Exekutorský úřad zcela uzavřen, žádáme všechny co chtějí kontaktovat Exekutorský úřad, aby tak učinili nejpozději do 22.12.2016 nebo až poté 02.01.2017.
 
Děkujeme za pochopení a přejeme Vám poklidné prožití svátků. 

27.06.2016

Otevření úřadu v červenci a srpnu 2016:

 

04.07. 2016:                                                   uzavřeno
 
07.07. 2016:                                               8:00 – 11:00 hod.
 
08.07. 2016:                                               8:00 – 11:00 hod.
 
V ostatních pracovních dnech:          8:00 – 11:00 a 12:00 – 14:30 hod.

08.06.2016

Proč nemáme na Exekutorském úřadu Pardubice Den otevřených dveří?
Můj Exekutorský úřad se nepřipojil k akci Den otevřených dveří  9.6.2016. 
Pokud se někdo zajímá proč, potom odpovídám: 
Můj Exekutorský úřad Pardubice má dveře otevřené vždy 
v úředních hodinách a nejenom pro dlužníky. My u nás máme dveře 
otevřené pro všechny účastníky řízení, tedy jak pro povinné, tak i pro 
oprávněné, jakož i pro další osoby zúčastněné na řízení dle konkrétně 
zvoleného způsobu provedení exekuce. Neposkytujeme právní 
poradenství účastníkům exekučních řízení která  vedeme, protože 
pokud bychom tak učinili, porušili bychom  zákon, konkrétně 
§1 odst. 2 a §74 odst. 3  z. č. 120/2001 Sb. z.  o soudních exekutorech a 
exekuční činnosti. V ostatních případech má můj úřad otevřené dveře 
vždy v úředních hodinách a nepotřebujeme k tomu organizovat 
„politicky korektní akce“.
Mgr. Tomáš Voborník, soudní exekutor

10.12.2015

Provozní doba o svátcích: 
 
Ve dnech: 21.12.; 22.12.; 28.12.;
29.12.; 30.12. bude provoz úřadu omezen.
 
Ve dnech: 23.12. a 31.12. - bude úřad zcela uzavřen
Děkujeme za pochopení a přejeme krásné prožití 
Vanočních svátků a šťasný Nový rok 2016.

13.10.2015

Exekutorský úřad Pardubice přešel na nové webové stránky v rámci zkvalitnění webových služeb, nás teď najdete na zbrusu nových stránkách na adresách: www.exek.org a www.exek.info, staré stránky na adrese www.exek.cz jsou přesměrovány na www.exek.org
Děkujeme za pochopení

07.10.2015

Exekutorský úřad Pardubice finančně podporuje Asociaci rodičů a přátel zdravotně postižených dětí v ČR, z.s. klub Stonožka Ostrava.
 

21.09.2015 

Dne 14.9.2015 proběhly v Brně zkoušky uchazečů o získání kvalifikace „vykonavatel soudního exekutora“ pořádané Exekutorskou komorou České republiky. 

V rámci programu celoživotního vzdělávání, jež je na Exekutorském úřadu Pardubice zaveden, se zkoušek zúčastnilo 6 zaměstnanců našeho Exekutorského úřadu. Všech 6 našich uchazečů zkoušku složilo. 

V současné době má složenu kvalifikační zkoušku vykonavatele soudního exekutora 50% všech zaměstnanců Exekutorského úřadu Pardubice soudního exekutora Mgr. Tomáše Voborníka.  

01.09.2015

Dne 01.09.2015 nabyla účinnosti novela exekučního řádu provedená zákonem č. 164/2015 Sb.z..

01.07.2015

Dne 01.07.2015 nabyla účinnosti novela exekučního řádu provedená zákonem č. 139/2015 Sb.z.

01.09.2014

Soudní exekutor Mgr. Tomáš Voborník převzal ke dni 01.09.2014 agendu a Exekutorský úřad Pardubice od soudního exekutora JUDr. Arnošta Hofmana, kterému výkon jeho funkce zanikl k témuž dni v souvislosti s odchodem do důchodu.

Účastníci mohou veškerá plnění směřovat na bankovní účet č.ú.: 215517517/0600. Variabilní symbol platby je spisová značka exekuční věci bez předčíslí 195 EX (dříve 029 EX), lomítka. 

Vzor: spis zn. 195 EX 1/14 má variabilní symbol 114.