07.10.2015

Exekutorský úřad Pardubice finančně podporuje Asociaci rodičů a přátel zdravotně postižených dětí v ČR, z.s. klub Stonožka Ostrava.
 

21.09.2015 

Dne 14.9.2015 proběhly v Brně zkoušky uchazečů o získání kvalifikace „vykonavatel soudního exekutora“ pořádané Exekutorskou komorou České republiky. 

V rámci programu celoživotního vzdělávání, jež je na Exekutorském úřadu Pardubice zaveden, se zkoušek zúčastnilo 6 zaměstnanců našeho Exekutorského úřadu. Všech 6 našich uchazečů zkoušku složilo. 

V současné době má složenu kvalifikační zkoušku vykonavatele soudního exekutora 50% všech zaměstnanců Exekutorského úřadu Pardubice soudního exekutora Mgr. Tomáše Voborníka.  

01.09.2015

Dne 01.09.2015 nabyla účinnosti novela exekučního řádu provedená zákonem č. 164/2015 Sb.z..

01.07.2015

Dne 01.07.2015 nabyla účinnosti novela exekučního řádu provedená zákonem č. 139/2015 Sb.z.

01.09.2014

Soudní exekutor Mgr. Tomáš Voborník převzal ke dni 01.09.2014 agendu a Exekutorský úřad Pardubice od soudního exekutora JUDr. Arnošta Hofmana, kterému výkon jeho funkce zanikl k témuž dni v souvislosti s odchodem do důchodu.

Účastníci mohou veškerá plnění směřovat na bankovní účet č.ú.: 215517517/0600. Variabilní symbol platby je spisová značka exekuční věci bez předčíslí 195 EX (dříve 029 EX), lomítka. 

Vzor: spis zn. 195 EX 1/14 má variabilní symbol 114.