ED 4/22 - 25.05.2023 v 08:00 hod. 

Dražba pohledávky v exekučním řízení

Nejnižší podání: 150 000 Kč     Jistota: 30 000 Kč  

Dražební vyhláška   

Předmětem dražby je:

pohledávka dlužníka ČSAO s.r.o., 53372 Moravany, 9. května 338, IČ 15050947 za WIGNES REAL s. r. o., IČO: 26134080, se sídlem Václavské náměstí 831/21, Praha-Nové Město, PSČ 110 00. z titulu platebního rozkazu Obvodního soudu pro Prahu 1 č.j. 20C 32/2014-8 ze dne 13.3.2014, který nabyl právní moci dne 3.4.2014 a je vykonatelný dnem 3.4.2021. Pohledávka je vymáhána v exekučním řízení zn. 195 EX 1834/16 vedeném u soudního exekutora Mgr. Tomáše Voborníka, Exekutorský úřad Pardubice na základě pověření č.j. 48 EXE 1854/2016-20 vydaného Obvodním soudem pro Prahu 1. Výše pohledávky činí ke dni 1.12.2021 částku 1 853 265.95 Kč. V průběhu exekučního řízení nebylo na povinné WIGNES REAL s. r. o., IČO: 26134080 nic vymoženo . Vydražitel spolu s vydraženou pohledávkou přebírá i účastenství v exekučním řízení zn. 195 EX 1834/16.

-tato dražba je elektronická na portálu: www.e-drazby.cz