ED 10/23 - 17.10.2023 v 13:00 hod. 

Jednotka č. 985/76 (jiný nebytový prostor) v budově č.p. 985, k.ú. Staré Brno, okr.: Brno-město

Nejnižší podání: 119 600 Kč     Jistota: 50 000 Kč  

Dražební vyhláška    Znalecký posudek  

Ostatní 1   Ostatní 2   Ostatní 3

Víceúčelová stavba č.p. 985 (na parc.č. 1292/1)

Budova, ve které se nebytové prostory nacházejí, má dvě podzemní a šest nadzemních

podlaží, je trojúhelníkového půdorysného tvaru a v terénu je postavena jako krajní stavba v řadové

zástavbě. V podzemních podlažích jsou situované podzemní garáže, nebytové jednotky - sklady,

společné prostory a technické místnosti. V 1.NP a 2,NP jsou situované hlavní vstupy do budovy z

ulic Vodní č.or. 21 a Hybešova č.or.30, dále komerční nebytové jednotky a společné prostory. V

ostatních nadzemních podlažích jsou situované bytové jednotky a společné prostory. Některé

jednotky mají k dispozici balkón. Komunikačně jsou jednotlivá podlaží propojena dvouramenným

schodištěm a výtahem. Dle informací z RÚIAN je objekt napojen na přípojku elektřiny, vody a

kanalizace. Jedná se nebytové jednotky bez vybavení. Jednotka je ohraničena vnitřní stranou obvodových zdí

(betonové monolitické nebo zděné příčky s vápennou omítkou) a vnější stranou vstupních dveří (plné

hladké do ocelových zárubní).

Součástí jednotek jsou vstupní dveře, podlahová krytina (betonová), vnitřní elektroinstalace

(světelná), vnitřní rozvody slaboproudu, tepla.

-tato dražba je elektronická na portálu: www.e-drazby.cz

Fotogalerie: 195 ED 10/23