ED 7/23 - 15.08.2023 v 10:00 hod. 

Stavba, vedlejší stavba a pozemky, k.ú. Suchovršice, okr.: Trutnov

Nejnižší podání: 1 000 000 Kč     Jistota: 300 000 Kč  

Dražební vyhláška      

Nemovitosti se nacházejí v obci Suchovršice, v okrajové části obce, po pravé

straně silnice I/14 (Náchod - Trutnov) procházející obcí směrem k Trutnovu.

Dle zjištěných informací nejsou nemovitosti užívány, resp. trvale obydleny.

Součástí stavební parcely č. 78-zastavěná plocha a nádvoří je stavba: Suchovršice, č.p. 60,

bydlení.

Dle vnější prohlídky se jedná o přízemní nepodsklepený objekt s půdním prostorem v

podkroví. V přízemí je dle vnější prohlídky příčná chodba, v přední části se nacházejí obytná

kuchyně a vedle ní ložnice. V zadní části se nacházely hospodářské místnosti (malá okna).

Dle provedení a stavu vnějších kcí předpokládám, že stavba byla postavena kolem roku

1900. Je viditelné, že údržba je zanedbaná (opadávající okřídlí, horší střecha - eternitové

šablony, nenatřená dřevěná dvojitá okna, omítka, oplechování apod.).

Stavba bez čp/če, jiná stavba (st. par. 79): Jedná se pravděpodobně o bývalý sklad nářadí.

Stáří cca 130 roků.

Stavba bez čp/če, zemědělská stavba (st. par. 167): Jedná se o původní stodolu. Stáří cca 130

roků. Objekt je částečně zděný, dřevěná výplň, pravděpodobně nepodsklepený, střecha sedlová,

krytina eternitové šablony.

Nemovitosti se nenacházejí v záplavové oblasti 100leté vody - Q100 (dle VUV Praha).

V obci Suchovršice je pouze rozvod elektro a obecní vodovod. V obci je dále mateřská

školka.

Obcí neprochází železniční trať. Autobusové spojení provozuje několik společností.

Od Úpice je obec vzdálená cca 1 km, od Trutnova cca 10 km.

Nemovitost čp. 60 je napojena na veř. rozvod el. energie a obecní vodovod.

-tato dražba je elektronická na portálu: www.e-drazby.cz