EX 1011/05 - 08.06.2023 v 09:00 hod. - !!!ODROČENO NA NEURČITO!!!

1/2 Rod. domu a pozemek, k.ú. Dolní Rudná, okr.: Svitavy

Nejnižší podání: 386 667 Kč     Jistota: 200 000 Kč  

Dražební vyhláška    Znalecký posudek  

  Opravné Usn. k Dražební vyhlášce Usn. o odročení  

Podíl o velikosti 1/2 na nemovitostech zapsaných na LV č. 54 (stavební parcela č. 24-
zastavěná plocha a nádvoří o výměře 213 m2, jejíž součástí je stavba: Rudná, čp. 10, rodinný
dům a pozemková parcela č. 60-zahrada o výměře 1923 m2) pro obec Rudná a katastrální území
Dolní Rudná, kraj Pardubický a příslušenství, tj. vedlejší stavby - kolna a drůbežárna, venkovní
úpravy (přípojky elektro, vody, kanalizace a plynu, žumpa, zemní sklep, zpevněné plochy,
venkovní schody, opěrné zdi, pilíř pro HUP, oplocení, plotová brána a branka) a trvalé porosty.

-tato dražba je elektronická na portálu: www.e-drazby.cz

Fotogalerie