EX 1570/15 - 18.04.2023 v 09:00 hod. 

3/96 Pozemku, k.ú. Dražkovice, okr.: Pardubice

Nejnižší podání: 416 666 Kč     Jistota: 200 000 Kč  

Dražební vyhláška    Znalecký posudek  

Krajské město Pardubice je jedním ze dvou nejdůležitějších ekonomických a společenských center východních Čech. Disponuje úplným rozsahem občanské vybavenosti a širokou nabídkou pracovních příležitostí. Vyznačuje se nízkou mírou nezaměstnanosti a kriminality. Město má výhodu dobré dopravní dostupnosti, klíčové bude však dobudování dálnice D35. Velkou výhodou je poloha na prvním železničním koridoru zajištujícím dobré spojení především s Prahou a moravskými městy. Město disponuje mezinárodním letištěm se smíšeným civilním a vojenským provozem. Dopravní systém vlastního města přináší dopravní komplikace vzhledem ke své nekoncepčnosti.

Místní část Dražkovice je stavebně nesrostlou součástí krajských Pardubic, situovanou na jižním okraji města při původní komunikaci spojující město Pardubice s městem Chrudim. Okolo Dražkovic prochází obchvat, který odlehčil obcím na trase a zrychlil dopravu. V Dražkovicích je pouze základní občanská vybavenost, úplná vybavenost je dobře dostupná MHD nebo automobilem ve vlastním zastavěném území Pardubic. Dopravní dostupnost a obslužnost jsou dobré. Technická vybavenost inženýrskými sítěmi je kompletní.

Pozemek se nachází mimo zastavěnou část obce, na jejím východním okraji. Dle územního plánu se nachází v ploše PZ – plochy zemědělsky využívané půdy,která je ohraničená jako územní rezerva – bydlení nízkopodlažní venkovské.

-tato dražba je elektronická na portálu: www.e-drazby.cz

Fotogalerie