EX 536/23 - 07.05.2024 v 09:00 hod.

Rod. dům a pozemky, k.ú. Chotětov, okr.: Mladá Boleslav

Nejnižší podání: 3 286 666 Kč     Jistota: 500 000 Kč  

Dražební vyhláška    Znalecký posudek  

Jedná se o přízemní, zděný, nepodsklepený rodinný dům s využitým podkrovím pod

sedlovou střechou krytou plechovou krytinou. Objekt je situovaný do nepravidelného tvaru,

nachází se v zastavěné, okrajové části městyse Chotětov, v řadové zástavbě jako řadový

krajní. Předmět ocenění se nachází na adrese: Smetanova 124, 294 28 Chotětov. Parkování je

možné na veřejném negarantovaném místě (komunikace). Pozemky leží v mírně sklonitém

terénu, tvoří jednotný funkční celek a jsou přístupné po veřejné zpevněné komunikaci, na

pozemku p.č. 186/3 - ostatní plocha a přes nezpevněný pozemek p.č. 198/33 - ostatní

plocha, které jsou ve vlastnictví městyse Chotětov. Zpevněná komunikace se nachází ve

vzdálenosti cca 50 m od předmětu ocenění.

Dům je napojen na inženýrské sítě: elektro, hloubková kanalizace a obecní vodovod.

Objekt sestává z jedné bytové jednotky o velikosti 6+1 s kompletním sociálním zařízením.

-tato dražba je elektronická na portálu: www.e-drazby.cz

Fotogalerie: 195 EX 536/23