EX 216/03-232 - 09.04.2020 v 13:00 hod.

1/8 Pozemku o výměře 2307 m2, k.ú. Seč, okr.: Chrudim

Nejnižší podání: 49 000 Kč     Jistota: 10 000 Kč  Dražební vyhláška    Znalecký posudek

Pozemek P.p.č. 1165/09 evidovaný v KN jako trvalý travní porost je územním plánem obce určen k zástavbě rodinnými domy. Jedná se o pozemek na severním okraji zastavěné části sídelní části v lokalitě "Pod oborou". Pozemek je možno napojit na všechny sítě.

-více informací naleznete v přílohách .pdf

-tato dražba je elektronická na portálu: www.e-drazby.cz

Fotogalerie