EX 216/03-233 - 09.04.2020 v 14:00 hod.

!!!ODROČENO NA 26.05.2020 OD 10:00hod.!!!

1/32 Pozemku o výměře 303 m2, k.ú. Seč, okr.: Chrudim

Nejnižší podání: 1 350 Kč     Jistota: 1 000 Kč  Dražební vyhláška    Znalecký posudek

                                                                         Usnesení o odročení

Předmětem dražby je 1/32 pozemku P.p.č. 1165/11 o výměře 300 m2 - trvalý travní porost v obci Seč, okres Chrudim.

-více informací naleznete v přílohách .pdf

-tato dražba je pouze elektronická a to prostřednictvím portálu: www.e-drazby.cz

Fotogalerie