EX 234/11 - 26.11.2015 v 10:00 hod. 

Rozestav. budova, rod. dům a pozemky, k.ú. Choltice, okr. Pardubice

Nejnižší podání: 4333333 Kč     Jistota: 800000 Kč  Dražební vyhláška     Znalecký posudek1

                                                                                                                     Znalecký posudek2  

                                                                                                                     Znalecký posudek3

Jedná se o rozestavěnou stavbu rod. domu k užívání hospodářských zvířat p.č. St. 513. Dále pak rod. dům p.č. St. 514 - dle původního záměru byla tato stavba určena pro garážování, v průběhu výstavby bylo podkroví objektu změněno na malý byt - stavebním úřadem bylo povoleno užívání objektu jako rodinný dům, přízemí užíváno jako sklad, přímotopy, napojen na veřejný vodovod, elektřinu, odkanalizován do ČOV na pozemku. Dále pozemky p.č. 685/2 a p.č. 685/3 - vodní plocha uměle vytvořené nádrže s ostrůvkem. Pozemek p.č. 685/1 dle územního plánu z r. 2013 je část pozemkové parcely vedená v ploše smíšené obytné venkovské, tj. jako pozemek určený k zastavění.

 

-více informací naleznete v přílohách

-Tato dražba je pouze elektronicky a to prostřednictvím portálu: www.e-drazby.cz  

Fotogalerie