EX 2445/11 - 13.01.2020 v 07:00 hod.

Rod. dům a pozemky v SJM, k.ú. Tursko, okr.: Praha - západ

Nejnižší podání: 3 913 333 Kč     Jistota: 300 000 Kč  

Dražební vyhláška    Znalecký posudek    Dražební vyhláška - termín  

Usnesení list č. 145  Usnesení list č. 159  Usnesení list č. 206 

Usn. 20Co_160_2018_1-1    Usn. 225 EXE 5314-2011-469

Jedná se o přízemní, zděný, nepodsklepený rodinný dům s využitým podkrovím pod sedlovou střechou krytou taškou pálenou. Objekt je situovaný do půdorysného tvaru obdélníka, nachází se v zastavěné, okrajové části obce Tursko, řadové zástavbě jako samostatně stojící. Parkování je možné na vlastním pozemku. Pozemky leží v rovinném terénu, tvoří funkční celek a jsou přístupné po veřejné zpevněné komunikaci na pozemku p.č. 477/5 - orná půda, který je ve vlastnictví obce Tursko. Dům je napojen na inženýrské sítě: elektro, hloubková kanalizace, obecní vodovod, plynové vedení.

-více informací naleznete v přílohách .pdf

-tato dražba je elektronická na portálu: www.e-drazby.cz

Fotogalerie