EX 301/13 - 22.10.2015 v 10:00 hod. 

Rod dům a pozemek, k.ú. Vyklantice, okr. Pelhřimov

Nejnižší podání: 345000 Kč     Jistota: 100000 Kč  Dražební vyhláška     Znalecký posudek

Jedná se o zděný, nepodsklepený rodinný dům se dvěma nadzemními podlažími bez využitého podkroví pod valbovou střechou krytou vlnitým eternitem. Objekt je situovaný do nepravidelného tvaru, nachází se v zastavěné, okrajové části. Parkování je možné na vlastním pozemku. Pozemky leží v mírně sklonitém terénu, tvoří funkční celek a jsou přístupné po veřejné zpevněné komunikaci, na pozemku p.č. 1829 - ostatní plocha, který je ve vlastnictví Obce Vyklantice. Dům je napojen na inženýrské sítě: elektro,obecní vodovod.

 

-více informací naleznete v přílohách .pdf

-tato dražba je pouze elektronická a to prostřednictvím portálu:  www.e-drazby.cz

Fotogalerie

Tato fotogalerie je prázdná.